Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku

před 3 roky, 7.3.2016 v rubrice Aktuality | Co je nového? Dne 15.3. 2016 od 9 hodin se bude konat v přednáškovém sále seminář, který poskytne účastníkům praktický návod jak předcházet neúspěšnému vymáhání pohledávek.


              Vzdělávací agentura Training & Development – Mgr. Jana Dejmková

       ve spolupráci s Podnikatelským inkubátorem Kunovice – Panský dvůr, s.r.o.

pořádá seminář

Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku

Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům praktický návod, jak předcházet neúspěšnému vymáhání pohledávek, ať už z důvodu nedostatečně zajištěné smlouvy, nebo z důvodu „nespolupráce“ dlužníka, a co dělat, když dlužník své závazky neplní, resp. jak tyto efektivně vymáhat. Jednotlivá témata budou doplněna o praktické případy a doporučení, aktuální judikaturu českých soudů, novinky vyplývající z rekodifikace soukromého práva včetně navazujících novel, to vše podle stavu k březnu 2016.

Kdy:            15. března 2016 od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Kde:            Podnikatelský inkubátor Kunovice - přednáškový sál

Lektor:         JUDr. Dana Ondrejová, PhD

Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv a následným vymáháním pohledávek z těchto smluv vyplývajících, a to jak cestou mimosoudní (alternativní) či soudní, případně prostřednictvím rozhodčího řízení.

Obsah semináře:

1. Fáze uzavírání smlouvy

- předcházení vzniku problematické pohledávky (vymezení základních pojmů a problémových oblastí– pohledávka, příslušenství pohledávky, splatnost, prodlení dlužníka a věřitele, informace o smluvním partnerovi atd.)

- kvalitní smlouva – smluvní ošetření ceny, způsobu jejího placení a splatnosti, vztah k fakturaci, vhodné stanovení termínu dodání zboží, okamžik přechodu vlastnického práva, kumulace smluvních sankcí (úroky, úroky z prodlení, úroky pro případ odstoupení od smlouvy, poplatek z prodlení, smluvní pokuta, závdavek) a jejich vzájemné vztahy, zajištění a utvrzení závazků (kdy zvolit jaký zajišťovací či utvrzovací institut, výhody a nevýhody jednotlivých institutů), výhody využití (blanko)směnek

- notářský zápis s doložkou vykonatelnosti

- doložka o řešení sporů, volbě práva, sudiště a další

2. Fáze po uzavření smlouvy – snahy o mimosoudní řešení sporu

- kvalifikace tzv. problematické pohledávky

- možné způsoby řešení problematické pohledávky

- kdy zaniká závazek dlužníka? (je výhodnější odstoupit od smlouvy nebo vymáhat smluvní závazek dlužníka?)

- důsledky nikoliv včasného a/nebo řádného splnění závazku

- změny v subjektech (na straně dlužníka a věřitele)

- odpovědnost za škodu včetně její limitace, dílčí případy odpovědnosti za škodu

- kvitance o zaplacení dluhu, předání dlužního úpisu

- upomínka pro neplnění závazku, návrh splátkového kalendáře, předžalobní upomínka s výpočtem nároků věřitele (včetně problémových otázek)

- ověření dodržení lhůt stanovených pro přihlášení pohledávek a vymáhání pohledávek

- tzv. alternativní způsoby řešení sporu (se zaměřením na mediaci v netrestních věcech)

3. Fáze soudního řešení sporu (řešení sporu cestou rozhodčího řízení)

- relativní neúčinnost právních úkonů dlužníka (zmenšování majetku dlužníka s úmyslem zkrátit věřitele)

- srovnání (ne)výhod různých forem řešení sporů

- řešení sporu před rozhodcem/rozhodčím soudem/senátem ad hoc – výhody, nevýhody, úloha obecných soudů v rozhodčím řízení, problematické otázky spojené s rozhodčími doložkami/smlouvami (zejména formulační), zvláštnosti rozhodčího řízení u spotřebitelských sporů

- řešení sporu před obecnými soudy

- a další související otázky.

Cena: 2 500 Kč (bez DPH), včetně materiálů a občerstvení

V případě zájmu zašlete přihlášku na adresu training.development@seznam.cz. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s Vašimi dotazy, které rádi zodpovíme na tel. čísle 728486300.

Kalendář akcí
< Srpen 2019 >
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
00:00 - WORKSHOP
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Aktuality
WORKSHOP

RISK MANAGEMENT


12.ročník Vodafone Nápad roku právě startuje

Startuje soutěž Vodafone Nápad roku - přihlášky do 11. května 2019


Pozvánka - Konzultační den CZECHINVEST

Konzultační den pro podnikatele 22.5.2019 v KunovicíchVÝZNAMNÍ PARTNEŘI PROJEKTU


SPOLEČNOST VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ ČR


http://www.svtp.cz

VÝZNAMNÍ PARTNEŘI