Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku

před 3 roky, 7.3.2016 v rubrice Aktuality | Co je nového? Dne 15.3. 2016 od 9 hodin se bude konat v přednáškovém sále seminář, který poskytne účastníkům praktický návod jak předcházet neúspěšnému vymáhání pohledávek.


              Vzdělávací agentura Training & Development – Mgr. Jana Dejmková

       ve spolupráci s Podnikatelským inkubátorem Kunovice – Panský dvůr, s.r.o.

pořádá seminář

Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku

Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům praktický návod, jak předcházet neúspěšnému vymáhání pohledávek, ať už z důvodu nedostatečně zajištěné smlouvy, nebo z důvodu „nespolupráce“ dlužníka, a co dělat, když dlužník své závazky neplní, resp. jak tyto efektivně vymáhat. Jednotlivá témata budou doplněna o praktické případy a doporučení, aktuální judikaturu českých soudů, novinky vyplývající z rekodifikace soukromého práva včetně navazujících novel, to vše podle stavu k březnu 2016.

Kdy:            15. března 2016 od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Kde:            Podnikatelský inkubátor Kunovice - přednáškový sál

Lektor:         JUDr. Dana Ondrejová, PhD

Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv a následným vymáháním pohledávek z těchto smluv vyplývajících, a to jak cestou mimosoudní (alternativní) či soudní, případně prostřednictvím rozhodčího řízení.

Obsah semináře:

1. Fáze uzavírání smlouvy

- předcházení vzniku problematické pohledávky (vymezení základních pojmů a problémových oblastí– pohledávka, příslušenství pohledávky, splatnost, prodlení dlužníka a věřitele, informace o smluvním partnerovi atd.)

- kvalitní smlouva – smluvní ošetření ceny, způsobu jejího placení a splatnosti, vztah k fakturaci, vhodné stanovení termínu dodání zboží, okamžik přechodu vlastnického práva, kumulace smluvních sankcí (úroky, úroky z prodlení, úroky pro případ odstoupení od smlouvy, poplatek z prodlení, smluvní pokuta, závdavek) a jejich vzájemné vztahy, zajištění a utvrzení závazků (kdy zvolit jaký zajišťovací či utvrzovací institut, výhody a nevýhody jednotlivých institutů), výhody využití (blanko)směnek

- notářský zápis s doložkou vykonatelnosti

- doložka o řešení sporů, volbě práva, sudiště a další

2. Fáze po uzavření smlouvy – snahy o mimosoudní řešení sporu

- kvalifikace tzv. problematické pohledávky

- možné způsoby řešení problematické pohledávky

- kdy zaniká závazek dlužníka? (je výhodnější odstoupit od smlouvy nebo vymáhat smluvní závazek dlužníka?)

- důsledky nikoliv včasného a/nebo řádného splnění závazku

- změny v subjektech (na straně dlužníka a věřitele)

- odpovědnost za škodu včetně její limitace, dílčí případy odpovědnosti za škodu

- kvitance o zaplacení dluhu, předání dlužního úpisu

- upomínka pro neplnění závazku, návrh splátkového kalendáře, předžalobní upomínka s výpočtem nároků věřitele (včetně problémových otázek)

- ověření dodržení lhůt stanovených pro přihlášení pohledávek a vymáhání pohledávek

- tzv. alternativní způsoby řešení sporu (se zaměřením na mediaci v netrestních věcech)

3. Fáze soudního řešení sporu (řešení sporu cestou rozhodčího řízení)

- relativní neúčinnost právních úkonů dlužníka (zmenšování majetku dlužníka s úmyslem zkrátit věřitele)

- srovnání (ne)výhod různých forem řešení sporů

- řešení sporu před rozhodcem/rozhodčím soudem/senátem ad hoc – výhody, nevýhody, úloha obecných soudů v rozhodčím řízení, problematické otázky spojené s rozhodčími doložkami/smlouvami (zejména formulační), zvláštnosti rozhodčího řízení u spotřebitelských sporů

- řešení sporu před obecnými soudy

- a další související otázky.

Cena: 2 500 Kč (bez DPH), včetně materiálů a občerstvení

V případě zájmu zašlete přihlášku na adresu training.development@seznam.cz. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s Vašimi dotazy, které rádi zodpovíme na tel. čísle 728486300.

Kalendář akcí
< Listopad 2018 >
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 

Aktuality
Pozvánka na seminář - Proč začít podnikat v oblasti…

Dne 21.11.2018 se koná v Technologickém inovačním centru setkání s osobností - Martin Kotek…


Kybernetická revoluce ve Zlíně

KYBERNETICKA REVOLUCE.CZ-LID VERSUS ROBOTI? Kde: TIC Zlín 20.11.2018 od 9,00 hod.


Město Kunovice získalo dodtaci na revitalizaci staré školy

Starou školu v Kunovicích čeká rekonstrukceVÝZNAMNÍ PARTNEŘI PROJEKTU


SPOLEČNOST VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ ČR


http://www.svtp.cz

VÝZNAMNÍ PARTNEŘI