ZPRÁVA O PRŮBĚHU VÝROČNÍ KONFERENCE CESTOVNÍHO RUCHU VÝCHODNÍ MORAVY

před 7 roky, 1.2.2013 v rubrice Aktuality | Co je nového? VÝROČNÍ KONFERENCE CESTOVNÍHO RUCHU VÝCHODNÍ MORAVY – STÁLE PRACUJEME POD TLAKEM EKONOMICKÉ RECESE
Zpráva o průběhu Výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy
Kunovice – Panský Dvůr, 29. ledna 2013
Výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy – stále pracujeme pod tlakem ekonomické recese
KUNOVICE - Konference cestovního ruchu Východní Moravy, která 29. ledna 2013 pod záštitou starostky města Kunovice Ivany Majíčkové proběhla v kunovickém podnikatelském inkubátoru Panský dvůr, hodnotila výsledky činnosti tohoto odvětví ve Zlínském kraji v roce 2012, ale také přinesla objektivní informace o úskalích, která sektor cestovního ruchu v nejbližších letech čekají. Více než stovka účastníků měla možnost získat nové poznatky, ale také sdílet praktické zkušenosti na příkladech úspěšných či perspektivních projektů. Výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy – stále pracujeme pod tlakem ekonomické recese

V činnosti Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, která řídí cestovní ruch ve Zlínském kraji, byl v minulém roce kladen důraz jednak na přípravu produktů zaměřených na kulturní a historická témata, jimž dominuje v tomto roce výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, ale také oslovení zahraničních trhů. Centrála, jejíž ředitelkou je Dana Daňová,  se stala lídrem prezentace východní části ČR, kdy s ostatními moravskými kraji, krajem Vysočina a Pardubickým krajem, oslovila německý, rakouský, italský, polský a slovenský trh. Díky těmto aktivitám se přes ekonomickou stagnaci daří udržet návštěvnost tuzemské klientely a roste počet hostů ze zahraničí. „Velký význam pro výkony v cestovním ruchu má spolupráce centrály s destinačními managementy v oblastech a s informačními centry. Zejména ediční a prezentační činnost centrály je podřízena potřebám jednotlivých oblastí. Dlouhodobě se nám vyplácí strategické plánování a cílená podpora území s největším potenciálem růstu“, uvedla ředitelka centrály cestovního ruchu Dana Daňová.


S ekonomickou analýzou cestovního ruchu v Evropě, ČR a Zlínském kraji vystoupil člen ekonomické rady vlády Petr Zahradník. Upozornil na přímou souvislost mezi stavem evropské a české ekonomiky a opatrnost, se kterou k cestovnímu ruchu budou přistupovat jak finanční instituce a investoři, tak turisté. Úsilí sektoru je nutno směřovat do oblasti kvality, je nutno počítat s úsporným chováním tuzemské klientely, vyplatí se oslovovat klientelu ze zemí, nepříliš zasažených ekonomickou recesí, kam patří zejména Rusko, přitom prioritní orientace na německý, polský, rakouský a slovenský trh by měla být zachována. Za nerozumné označil P. Zahradník budování dalších hotelových kapacit, je spíše potřebné se zaměřit na zvyšování kapacity a kvality stávajících zařízení. 
S velkým zájmem byla sledována prezentace Eduarda Bláhy, generálního ředitele Lázní Luhačovice, a. s., který je současně presidentem Svazu léčebných lázní ČR. Ten označil současný stav českého lázeňství za dlouhodobé nepochopení významu lázeňské péče a její zaměňování za „placenou dovolenou“. „Veřejností a bohužel ani ministerstvem není rozlišována léčebná funkce lázeňských míst a funkce rekreační. České lázně jsou dlouhodobě nuceny usilovat o klienty – samoplátce, na tuto cílovou skupinu je zaměřena většina marketingu, zatímco nabídka léčebných pobytů je komunikována se zdravotnickými zařízeními. Takto vzniká falešný dojem, že lázně stojí především o rekreanty, ač je tomu přesně naopak. Lázně se staly obětí neschopnosti české vlády řešit efektivně problémy ve financování zdravotní péče.“, říká Eduard Bláha.
Přínos Zlínského kraje celostátním a krajským oslavám výročí 1150 let příchodu sv. Cyrila a Medoděje bylo věnováno vystoupení Ladislava Kryštofa, člena Rady Zlínského kraje.
„Zlínský kraj bude hostitelem řady akcí již jen z toho pohledu, že se na území našeho kraje nachází Velehrad, nejvýznamnější cyrilometodějské poutní místo v ČR. Kraj se zapojuje do přípravy a koordinace cyrilometodějského jubilea, realizuje projekty v oblasti vzdělávání, cestovního ruchu, ale i propagace. K vlastnímu jubileu jsou k dispozici samostatné webové stránky, informovanost zvyšuje aktivní publicita jak vlastní, tak spolupracujících organizací. Vyvrcholením oslav budou tradiční Dny lidí dobré vůle, které proběhnou na počátku července na Velehradě. Usilujeme mj. o to, aby se zde případně setkal římskokatolický papež Benedikt XVI. s pravoslavným patriarchou Moskevským a celé Rusi Kirillem“, přiblížil záměry kraje Ladislav Kryštof.
Svatopluk Parák z CK Trenk Brno a David Grác z CK Dreamboat Praha prezentovali své zkušenosti z pohledu cestovních kanceláří zaměřených na „dovoz“ cizinců do regionu. Pan Parák uvedl své zkušenosti s rakouskou klientelou, která patří v Evropě k těm nejnáročnějším. „Rakousko samo je turistickou velmocí a Rakušané při svých cestách očekávají vysokou kvalitu jak v oblasti služeb, tak skladby itineráře cesty. Skutečnost, že produkty Východní Moravy akceptují ve svých programech, svědčí o promyšlenosti nabídky“, říká Svatopluk Parák.
Zcela specifické jsou poznatky z návštěv čínských turistů, které organizuje CK Dreamboat. „Velká část turistických cest čínských občanů do ČR je kombinací pracovních pobytů a rekreace, tomu odpovídá i naše marketingová strategie. Využíváme zde potenciálu Východní Moravy pro incentivní pobyty, první dojmy a zkušenosti čínské strany jsou pozitivní, což nám dává naději na další růst“, uvedl David Grác.  
Incentivním pobytům, propojenosti gastronomie s nabídkou aktivního trávení volného času, ale také zaměření na firemní a sportovní klientelu, byla věnována prezentaceMirka Horáka, provozovatele hospody Kyčerka ve Velkých Karlovicích. „Kyčerka je cíleně budována jako resort, v němž platí rovnice: Gurmet + lékař + rekreolog + místo = ZDRAVÍ. Vytvořit zázemí pro skupiny, ale i pro jednotlivce, kde bude uvedená rovnice platit, znamená využít bohatství místních pastvin, potoků, rybníků, prostředí, produktů místních zemědělců a řemeslníků. Koncept, při kterém hraje prim originální regionální kuchyně zbavené unifikační euronálepky, vychází z dlouholeté zkušenosti, která říká, že vyspělá, kulturní, domácí i zahraniční klientela přijede pouze za nefalšovaným lokálním jídlem s příběhem, za lidmi, kteří jsou v lokalitě doma, dělají poctivé produkty i služby a mají vztah ke své rodné zemi“, sděluje Mirek Horák.
Unikátním projektem prezentace nejlepších slováckých vín je nedávno otevřená Galerie slováckých vín. „V prostorách bývalé jezuitské koleje v centru Uherského Hradiště je soustředěno 150 vzorků vín od 15 nejlepších vinařství. Zde víno ochutnáte, ale také si je můžete koupit, a to za výhodné ceny totožné s nákupem přímo u vinaře. Galerie je nejen prostorem pro setkávání lidí, ale také místem, kde je možno detailně poznat charakter jednotlivých vín“, přibližuje záměry Libor Zlomek, jeden z duchovních otců projektu.
Město Kroměříž má příležitost a ambici stát se městem veletrhů a výstav. Přispět k tomu má nově vybudované Výstaviště Floria. S jeho programovou náplní i perspektivami seznámila tisková mluvčí výstaviště Hana Matulová, která uvedla, že: „...specifikem výstaviště je šestice zahrad, moderní kryté prostory pro vystavovatele a návštěvníky a celoroční programová náplň. Výstaviště Floria je tak připraveno stát se regionálním centrem pro kulturu, vzdělání, turistický rozvoj, hobby aktivity a společenský život.“
Záměrům města Kroměříže v rozvoji cestovního ruchu se věnoval Pavel Zrna, tiskový mluvčí města.
„Město má v úmyslu změnit vnímání Kroměříže jako zámku a zahrady. Kroměříž nabízí řadu dalších atraktivit, které mají svou výjimečnost a je schopno nabídnout programy a produkty cestovního ruchu daleko širšímu okruhu turistů, než je tomu dosud. Na počátku ledna bylo zprovozněno nové informační centrum. Město, které oslaví letos 750 let od svého založení, již nyní chystá atraktivní novinky, například bude realizovat kostýmované prohlídky města, hledání „pokladu“, ruční ražbu mincí a podobně“, přiblížil Pavel Zrna.
Jako inspirativní a optimismus přinášející bylo označeno vystoupení starosty obce Modrá Miroslava Kováříka, který prezentoval cestu nevelké obce se 700 obyvateli k vybudování atraktivní turistické infrastruktury, do níž patří například síť cyklostezek, poutní cesta, rozhledna, historické objekty v obci, Archeoskanzen z období Velké Moravy, dva hotely a nově unikátní projekt Živá voda, který demonstruje život ve vodním ekosystému řeky Moravy.
„Před 22 lety jsme si uvědomili, že blízkost poutního místa Velehradu může být pro naši obec přínosem a vsadili jsme na systematický rozvoj cestovního ruchu v plném souladu s naší historií a přírodou. Nyní se ukazuje, že to byla správná cesta, naše projekty jsou výdělečné, v cestovním ruchu nacházejí obživu občané obce, současně aktivity cestovního ruchu obyvatele nijak nezatěžují. Jak vidíte, i malá obec může mít velké projekty“, vysvětluje s oprávněnou hrdostí starosta Modré Kovářík.
Závěr konference patřil vyhlášení Hitu sezony. Této soutěži udělil záštitu Rostislav Vondruška, generální ředitel agentury CzechTourism.
Z přihlášených 13 produktů odborná komise vybrala v kategorii neziskového sektoru projekt Jižního Valašska „Envicentrum dětem 2013“. V podnikatelských projektech získal z rukou Ladislava Kryštofa, člena Rady Zlínského kraje, ocenění produkt „Wellness dovolená v lázních a na horách aneb To nejlepší z wellness Východní Moravy“ společnosti Lázně Luhačovice, a. s., která se k přípravě produktu spojila s resortem Valachy z Velkých Karlovic.
Nakladatelství C.O.T. Media ocenilo zvláštní cenou produkt „Zlín město příběhu“, který společně připravila Univerzita T. Bati ve Zlína s Filharmonií Bohuslava Martinů.
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy ocenila dva významné počiny v cestovním ruchu v roce 2012, a sice obec Horní Lideč za projekt První československý mechanický betlém a firmu Balony.eu, s. r. o. za vybudování Centra balonového létání v obci Břestek.
Příspěvky z konference jsou zveřejněny na www.eastmoravia.com

Zlín 30. ledna 2013

Zapsal: Zdeněk Urbanovský
Kalendář akcí
< Srpen 2019 >
Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
00:00 - WORKSHOP
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Aktuality
WORKSHOP

RISK MANAGEMENT


12.ročník Vodafone Nápad roku právě startuje

Startuje soutěž Vodafone Nápad roku - přihlášky do 11. května 2019


Pozvánka - Konzultační den CZECHINVEST

Konzultační den pro podnikatele 22.5.2019 v KunovicíchVÝZNAMNÍ PARTNEŘI PROJEKTU


SPOLEČNOST VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ ČR


http://www.svtp.cz

VÝZNAMNÍ PARTNEŘI