Konzultační den pro firmy a podnikatele ze Zlínského kraje  se uskuteční dne 3. 12. 2020 od 9:00 do 13:45. Formou individuálních konzultací podnikatelských záměrů se účastníci budou moci seznámit s aktuálními možnostmi veřejné podpory těchto institucí:


  • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
  • CzechTrade – podpora exportu
  • Agentura pro podnikání a inovace – programy podpory z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • Technologická agentura ČR – podpora výzkumu a vývoje


Individuální online konzultace je bezplatná. Závaznou registraci je možné učinit nejpozději do 30. listopadu 2020. Po registraci bude účastníkům zaslán odkaz pro online schůzku prostřednictvím aplikace MS Teams.