Služby Podnikateského inkubátoru Kunovice Panský dvůr a PI Stará Škola

Projekt Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr a projekt Podnikatelský inkubátor Kunovice - Stará škola,  byly vytvořeny městem Kunovic s cílem vytvoření a následného provozování podnikatelských inkubátoru, tj. administrativního objektu pro podporu a zavádění inovačních metod u začínajících podnikatelů, zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních firem  a podpory podnikatelského prostředí v regionu. V rámci služeb nabízíme podnikatelům a firmám:

 • pronájem prostor sloužicích k podnikání
 • zprostředkování kontaktů na výzkumné centra  UTB Zlín nebo VTU Brno
 • zprostředkování služeb v rámci platformy nového ekosystému ZLINNOVATION
 • propagace místních podnikatelů " regionální ekonomika"
 • poradenství pro začínající podnikatele
 • poradenství pros studenty VŠ při bakalářských a diplomových pracích
 • konzultační dny pro podnikatele
 • organizace seminářů a konferencí
 • zajištění administrativních služeb
 • technické zabezpečení
 • připojení na internet a správu dat
 • umístění trvalé reklamy
 • parkovací místo