Pronájem prostor k podnikání

Máte zajímavý nápad a hledáte vhodné prostory ? Start Vašeho podnikání může být u nás!

Začínajícím a inovativním firmám nabízíme za výhodných podmínek moderní kancelářské prostory v Podnikatelském inkubátoru v Kunovicích, který se nachází přímo v centru města. Inkubátor  byl otevřen 1. září 2011 po dvouleté kompletní rekonstrukci Panského dvora.

Nabízíme pronájem kancelářských prostor a to jak v přízemí, tak v patře. Kanceláře mají rozměry od 18 m2 až po 110 m2 a jsou zařízeny základním kancelářským nábytkem.


Cena zvýhodněného pronájmu:

  • 1000 Kč bez DPH / m2 / rok + spotřeba energií

Objekt je napojen na pult centrální ochrany. Klienti mají možnost parkování před inkubátorem. Součástí inkubátoru je Restaurace Panský dvůr, která nabízí také polední menu. 


Náš inkubátor je určen pro začínající  nebo inovativní firmy. Veškeré podnikatelské záměry jsou posuzovány individuálně na jednání Průmyslové rady. Velký důraz klademe na inovativnost a reálnost záměru.

Základní podmínkou pro zasídlení v prostorách podnikatelského inkubátoru je úspěšné absolvování vstupního procesu:

1. Úvodní setkání, na kterém projednáme Váš podnikatelský záměr, vzájemná očekávání a možnosti inkubátoru.

2. Zpracování a předložení podnikatelského záměru k posouzení Průmyslové radě ( členové rady jsou vázáni mlčenlivostí).

3. Doporučení/nedoporučení k zasídlení do inkubátoru. V případě, že Průmyslová rada doporučí podnikatelský záměr k realizaci v inkubátoru, dojde k podepsání nájemní smlouvy s žadatelem. V případě, že nebude aktuálně volný prostor k pronájmu, bude doporučený žadatel zařazen do databáze a ihned, jakmile bude volný prostor k pronájmu, bude kontaktován.

V případě zájmu nás kontaktujte.


ŽÁDOST A PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

Podnikatelský inkubátor Kunovice je od 1. září 2011 v provozu. Zájemci o inkubaci musí předložit vyplněnou žádost a zpracovaný podnikatelský záměr.

Žádost a podnikatelský záměr posoudí Průmyslová rada Podnikatelského inkubátoru Kunovice a doporučí či nedoporučí inkubaci žadatele Radě města Kunovice, která rozhodne o přijetí či nepřijetí žadatele do podnikatelského inkubátoru. 

Bližší informace Vám poskytne Bc. Bronislava Kulíšková (tel: 775 724 329).