Pronájem prostor k podnikání Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr a PI Stará Škola

Máte zajímavý nápad a hledáte vhodné prostory ? Start Vašeho podnikání může být u nás!

Podnikatelksým subjektům nabízíme k pronájmu  moderní kancelářské prostory v Podnikatelském inkubátoru v Kunovicích Panský dvůr a v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Stará Škola. Objekty se nachází přímo v centru města. Podnikatelský  inkubátor Panský dvůr  byl otevřen 1. září 2011 a Podnikatelský inkubátor Stará Škola, spustil svůj provoz k 1.ledna .2021.

Nájem prostor slouží k podnikání  u Podnikatelského inkubátoru Panský dvůr je:

  • 1000 Kč bez DPH /m2/rok
  • zálohově jsou stanoveny ceny energií
  • měsíčně jsou fakturovány ceny za služby

Nájem prostor slouží k podnikání  u Podnikatelského inkubátoru Stará Škola je:

  • 1NP 1 200 Kč bez DPH/ m2/rok
  • 2NP 1 000 Kč bez DPH/ m2/rok
  • 3NP    850 Kč bez DPH/ m2/rok
  • zálohově jsou stanoveny ceny energií
  • měsíčně jsou fakturovány ceny za služby

Nájmy jsou stanoveny za ceny obvyklé v místě a čase na základě Znaleckých posudků.

Objekty jsou napojeny na pult centrální ochrany. Klienti mají možnost parkování před inkubátorem. Součástí inkubátoru je Restaurace Panský dvůr, která nabízí také polední menu. 


Náš inkubátor je určen pro malá , střední , začínajíc a inovativní firmy. Veškeré podnikatelské záměry jsou posuzovány individuálně. Velký důraz klademe na inovativnost a reálnost záměru.

Základní podmínkou pro zasídlení v prostorách podnikatelského inkubátoru je úspěšné absolvování vstupního procesu:

1. Úvodní setkání, na kterém projednáme Váš podnikatelský záměr, vzájemná očekávání a možnosti inkubátoru.

2. Zpracování a předložení podnikatelského záměru.

3. Doporučení/nedoporučení k zasídlení do inkubátoru. V případě, že odobrná komise  doporučí podnikatelský záměr k realizaci v inkubátoru, dojde k podepsání nájemní smlouvy s žadatelem. V případě, že nebude aktuálně volný prostor k pronájmu, bude doporučený žadatel zařazen do databáze a ihned, jakmile bude volný prostor k pronájmu, bude kontaktován.

V případě zájmu nás kontaktujte.


ŽÁDOST A PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

Zájemci o pronájem prostor sloužících k podnikání musí předložit vyplněnou žádost a zpracovaný podnikatelský záměr. V rámci poskytování služeb nabízíme vyplnění žádosti pro budoucí zájemce o pronájem prostor a zaevidování žádosti na podatelně MěÚ Kunovice.

Žádost a podnikatelský záměr posoudí odobrná komise Podnikatelského inkubátoru Kunovice a doporučí či nedoporučí inkubaci žadatele Radě města Kunovice, která rozhodne o přijetí či nepřijetí žadatele do podnikatelského inkubátoru. 

Bližší informace Vám poskytne Bc. Bronislava Kulíšková (tel: 775 724 329).