Nejen tyto skutečnosti byly důvodem, proč město Kunovice, několik let hledalo řešení a způsob, jak objekt napříště využít a jak jej znovu uvést do uživatelné podoby. Stejně, jako v případě Panského dvora (dnešní chlouby města), se i tentokrát ozývaly hlasy doporučující likvidaci této stavby. Jednou z povinností vedení města je mimo jiné také péče o jeho majetek, proto vše dopadlo jinak. Vždyť se jedná o jeden z mála historických objektů, které v Kunovicích jsou! Po dobu šesti let, kdy byla škola opuštěná a chátrala, hledalo vedení Kunovic možnost jejího dalšího uplatnění v chodu města a současně také způsob financování nutné opravy. Z hygienických důvodů (bezprostřední blízkost frekventované komunikace) zde již napříště nemůže být školské zařízení, uvažované přesídlené pobočky ZUŠ bylo tedy předem vyloučené. „Vzhledem k tomu, že máme dobrou zkušenosti s proměnou zchátralého Panského dvora v Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr i s ohledem na to, že poptávka po volných prostorách k pronájmu v PIK převyšuje jeho možnosti, dospěli jsme k rozhodnutí, že podnikatelský inkubátor rozšíříme o objekt Staré školy,“ osvětluje další náplň budovy starostka města Kunovice Ivana Majíčková.

„Tři roky jsme pracovali na projektu 'Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Stará škola' a čekali na vhodný dotační titul. Nakonec jsme podali žádost o dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY. Uspěli jsme s naším projektem a v současné době již máme rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši téměř 40 mil. Kč, co považuji za velký úspěch,“ odhaluje způsob financování náročného projektu. Kunovice tedy stojí na začátku realizace dalšího náročného projektu zapadajícího do série velkých investičních akcí realizovaných ve městě během posledních tří volebních období, jejímž prvním článkem nebylo nic menšího, než výstavba kanalizace a napojení na čistírnu odpadních vod v roce 2005, o pět roků později revitalizace někdejší panské sýpky na komunitní centrum a v roce 2011 revitalizace areálu někdejšího panského dvora na podnikatelský inkubátor.Stávající historická budova staré školy bude podle návrhu Ing. Arch. Tomáše Hrušky a projektu společnosti Hutní projekt Frýdek-Místek rekonstruována nekompromisně v původním historizujícím duchu, avšak díky moderní vestavbě vznikne v centru Kunovic zcela nadčasová stavba. Prvním krokem však bude odstranění stávající přístavby vstupu do objektu. Díky tomu se objekt stane součástí městského parteru a současně vytvoří další prvek pro lepší definici celého náměstí. Následně dojde k celkové rekonstrukci budovy – nové schodiště, výměna podlah i stropů, oken, dveří i střechy s budoucím využitím podkroví. Postupně zde vznikne sedmadvacet kanceláří, zázemí pro zaměstnance, foyer, zasedací místnost i prostor ke krátkodobému pronájmu. Interiér bude pojednán a vybaven výrazně moderním způsobem. Současně s revitalizací samotné budovy budou řešeny i venkovní zpevněné plochy v její blízkosti.

Stavební práce začnou ve 4. čtvrtletí letošního roku, předpokládaná doba realizace stavby je rozčleněna do pěti etap s termínem ukončení v polovině roku 2020. Celková výše způsobilých výdajů včetně de-minimis dosahuje hodnoty do 80 mil. Kč. V uvedené ceně již je zahrnuto interiérové vybavení a sdílené technologie. „Jsem přesvědčená o tom, že díky tomuto projektu získají Kunovice novou, důstojnou a moderní budovu v centru města, která se stane jeho další chloubou nejen po stránce estetické, ale i z hlediska jejího praktického využití pro další generace. Nepochybuji o tom, že tato investice se z dlouhodobé perspektivy Kunovicím vyplatí stejně jako v případě rekonstrukce Panského dvora,“ uvedla v souvislosti s připravovaným zahájením prací na realizaci projektu starostka města Kunovice Ivana Majíčková.