Seznamte se s aktuálními možnostmi veřejné podpory následujících institucí:

  • CzechInvest – agentura pro podporu podnikání a investic – Technologická inkubace, Investiční pobídky, podpora startupů, malých a středních podniků, Národní databáze brownfieldů, zvýhodněné úvěry od NRB aj.
  • CzechTrade – agentura pro podporu exportu – účast na zahraničních veletrzích, individuální služby, exportní vzdělávání aj.
  • Technologická agentura ČR – agentura zastřešující programy na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje
  • API – agentura pro podnikání a inovace – možnosti získání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů (OP TAK), konzultace stávajících projektů, posouzení přijatelnosti podnik. záměrů pro získání dotační podpory
  • Technologické inovační centrum Zlín –  programy Creatinn, Platinnn

Konzultace jsou bezplatné. Závaznou registraci je možné učinit nejpozději do pondělí 30. ledna 2023, 12:00 hodin prostřednictvím ikony "Registrovat" níže.

Registrovat se můžete i prostřednictvím e-mailu: adela.kattauerova@czechinvest.org. V e-mailové registraci, prosím, uveďte jménonázev společnosti, dotazy a kontakt na Vás.
 
Konkrétní hodina konzultace Vám bude potvrzena ze strany regionální kanceláře, poté Vám bude zaslán odkaz pro připojení prostřednictvím platformy MS Teams.

https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Registrace/Online-Konzultacni-den-pro-startupy-a-pro-male-a-stredni-podnikatele-ze-Zlinskeho-kraje