Panský dvůr v roce 2009

Areál Panský dvůr mnoho let chátral, do zdiva zatékalo.

Areál Panský dvůr mnoho let chátral, do zdiva zatékalo, střechy v některých částech objektu už vůbec nebyly funkční. Celý dvůr areálu byl zarostlý křovinami a zaházený odpadem. Pár fotografií nám připomene tuto dobu.