Projekt "Slaďování"

Dlouhodobý program motivace zaměstnavatelů Kunovicka ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců/kyň“, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.4.04/76.00131, je financován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu​​​​​​​.

Projekt Dlouhodobý program motivace zaměstnavatelů Kunovicka ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců a zaměstnankyň, můžeme v širších souvislostech vnímat jako jeden z nástrojů pro-rodinné politiky a zároveň nastroj, který nepřímo podporuje politiku zaměstnanosti. Cílem je usnadnit rodičům i zaměstnavatelům přizpůsobení vzájemných požadavků tak, aby vedly k větší výkonnosti i k větší spokojenosti obou zúčastněných stran. Sladění v ideálním případě znamená, že zaměstnavatel uzná právo jednotlivce na plnohodnotný život v rámci i mimo práci.

Harmonizace podle zkušeností západních zemí přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti, stabilizaci pracovní sily a zvyšovaní její loajality. Lidé, kteří mají bohatý osobní život, jsou pro firmu hodnotnější. Ti, co zasvětili všechen čas jen práci, ztrácejí odstup a nemohou mít tak dobré nápady. (Jo Harlow, Nokia in Nina Bosničova Gender Studies,o.s.)

Problematika slaďovaní reaguje na specifické a rozmanité potřeby jednotlivců. Je to určitá míra, ve které je efektivita a spokojenost jednotlivce v pracovních a rodinných rolích v souladu s individuálními životními prioritami (Greenhaus, Allen, 2006). Jedna se o zohlednění požadavků zaměstnanců a zaměstnankyň udržet si profesní růst a zároveň se věnovat výchově děti, péči o blízké osoby či osobním zájmům (Gender Studies, 2009). Slaďovaní práce a rodiny se v dnešní době jeví jako imperativ řízení lidských zdrojů. Při zavádění různých programů však existuji rizika, jedním z rizik jsou opatřeni, o něž zaměstnanci nemají zájem nebo je neumí využívat. Bylo tedy nutné provést průzkum potřeb v obou cílových skupinách: mezi rodiči, kterých se problematika slaďovaní týká a mezi zaměstnavateli regionu.

Oficiální webové stránky projektu jsou http://www.sladovani-kunovice.cz/

PARTNEŘI

  • Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, s.r.o.
  • Město Kunovice
  • Centrum pro matky s dětmi Beruška
  • Evropský polytechnický institut, s.r.o.