Stavební historie a vývoj dvora

První zmínka o Kunovicích je v roce 1196

 • 1196 - dochovaný opis listiny vydané v Kunovicích, nejstarší zmínka o Kunovicích
 • 1592 - zmínka ve Správních registrech panství uhersko ostrožského o existenci Panského dvora
 • 1623 - přiřčení všech statků pánů z Kunovic knížeti Gundakarovi z Lichtenštějna
 • 1680 - panoramatický snímek ukazuje uzavřený dvůr v pohledu směrem od kostela, je zde zřetelně vidět rizalit s průjezdem a štítem
 • 17. století - dvůr podlehl požáru, nová střecha na části D
 • 1827 - indikační skica stabilního katastru ukazuje uzavřenou rozlehlou čtyřkřídlovou budovu
 • 1843 - zpráva o stavu dobytka: 236 koní, 47 volů, 269 krav, 85 telat, 264 vepřů, 1000 ovcí
 • 1854 - plán s návrhem nové krovové konstrukce nad ovčínem
 • 1858 - dochován detailní popis současného stavu včetně popisů interiérů
 • 1861 - půdorys bytu pojezdného
 • 1863- 1866 - plány realizované přestavby křídla B a C, včetně barevnosti fasád
 • 1889 - rozšíření ovčína, dochovovány detailní plány, včetně řezů, pohledů na fasádu a detailů ukončení větracích šachet, další půdorys základů ukazuje rozvod kanalizací
 • 1923 - statek rozparcelován
 • 1951 vznik JZD
 • 1953 - okresní národní výbor v Uherském Hradišti vydává stavební povolení k adaptaci části budovyškolního statku v Kunovicíchc na sociální zařízení
 • 1992 - obecní úřad  Kunovice vyzývá firmu Zevos, a.s., aby provedla opravu fasády levého křídla ( u křižovatky), odstranila plechový plot před ní a upravila prostranství za tímto plotem
 • 15. 9. 1994 -areál Panského dvora prohlášen za nemovitou kulturní památku
 • 2002 - odkoupení první části areálu Panského dvora za 5.500.000 Kč od firmy Zevos, a.s.
 • 2004 - odkoupení dalších dvou částí areálu za 8.500.000 Kč od firmy Zevos, a.s.
 • 2005 - Město Kunovice odkoupilo třetí, poslední, část areálu od firmy Zevos, a.s. za 9.000.000 Kč